Zgodovina

Vinska vigred v Beli krajini, kot se prireditev imenuje že od vsega začetka, se v Metliki leta 1983 ni zgodila kar tako iz nič, ampak je nedvomno imela neke korenine tudi že od prej. Te korenine predstavlja šest uspešno organiziranih razstav belokranjskih vin v Semiču (1977-1982), a ker je tamkajšnjim organizatorjem za naprej kar nekako že pošla sapa, so se v okviru tedaj še enotnega Društva vinogradnikov Bele krajine dogovorili, da bodo prihodnje razstave vin izmenoma potekale v Metliki, Črnomlju in Semiču.

Lep in logičen dogovor, ki pa pozneje nikoli ni bil realiziran, saj se tridnevne kulturno-turistično-zabavne prireditve v okviru Vinskih vigredi ob nastopih številnih domačih in tujih ter povečini amaterskih skupin in posameznikov, katerih rdeča nit pa je vseskozi ostala razstava ob pokušanju vsakokrat predhodno kar najbolj strokovno ocenjenih in nagrajenih belokranjskih vin, še kar naprej vrstijo le v Metliki ali še natančneje – na treh metliških trgih. Pri tem velja omeniti, da je bila samo prva Vinska vigred organizirana že v prvi polovici pomladi oz. vigredi (od 22. do 24. aprila 1983), vse ostale pa so se običajno dogajale v začetku druge polovice maja.

Dosedanji predsedniki prireditvenih odborov Vinskih vigredi so zaporedoma bili: Martin Črnugelj st. (1983), Otmar Šturm st. (1984), Franc Kočevar (1985), Stane Bajuk (1986-1990), Branko Matkovič (1991-1998), Slavko Dragovan (1999-2006), Renata Brunskole (2007-2011) in Darko Zevnik (2012). Razlog, zakaj predsednikov prireditvenih odborov glede na začetno triletno obdobje, ko so se v tej vlogi zvrstili trije, v celotnem tridesetletnem obdobju ni bilo več, tiči v 35. členu Statuta občine Metlika, v okviru katerega je med številnimi županskimi zadolžitvami navedena tudi ta, da vodi vsakoletni prireditveni odbor Vinske vigredi.

To sprva nepisano, pozneje pa v občinski statut vneseno pravilo in ki je brez dvoma odločilno pripomoglo k temu, da se je prireditev v Metliki ohranila vse do današnjih dni, je začelo veljati leta 1986, in to hkrati z začetkom mandata tedaj izvoljenega predsednika občine Metlika Stanislava Bajuka. Nastanku pravila je v prvi vrsti botroval nekdanji glavni direktor Beti Metlika Miroslav Štimac. Predlagani sistem vodenja prireditve, ki bi verjetno že zdavnaj opešala, se je domnevno izkazal kot zelo dober.

Ali je bilo tako tudi z izbiro njenega imena in lokacije prireditve? Tistega davnega leta 1983 je med predlogi za ime prireditve poleg Vinske vigredi (izraz "vinska" je ob sestavljanju programa prispeval Toni Gašperič, izraz "vigred" pa je nekoliko prej po naključju prispeval Anton Omerzel) še Ljudsko rajanje in Metliška krokarija. Po mnenju predstavnikov Društva vinogradnikov Bele krajine pa naj bi se prireditev, ki bi se lahko odvijala tudi nekje v bližini Vinske kleti (tedaj je bilo prostora tam okoli še na pretek) ali pa kje v Mestnem Logu oziroma ob Kolpi, preprosto še naprej imenovala samo Razstava belokranjskih vin. Kakorkoli že, prireditev Vinska vigred je dandanes močna in odmevna znamka, ki se je pri življenju ohranila častitljiv 38 let.

Oglejte si prispevek iz Vinske vigredi v Beli krajini leta 1984: euscreen.eu

photo
photo
photo
photo
Največji vinski festival v Sloveniji bo letošnje, 39. leto, potekal nekoliko drugače. Dogodek se bo namesto na treh metliški trgih – Partizanskem trgu, Trgu svobode in Mestnem trgu – odvijal pri VAS, na način, zelo primeren trenutnim časom.
Petek, 21. maj

V sklopu otvoritvenega dne Vinske vigredi 2021 bomo ob 20. uri na Youtube kanalu Zavoda Metlika premierno predstavili degustacijski video, v katerem vas bodo vinarji, teh je natančneje 6, ki tvorijo mrežo ponudbe v Hiši dobrot Bele krajine in se ob enem vsako leto predstavljajo na metliškem tridnevnem festivalu, popeljali po svojih vinskih kleteh in vas razvajali ob odličnih belokranjskih kapljicah.
Paket 6 vin bo na voljo v spletni trgovini Hiše dobrot Bele krajine in v fizični trgovini na Mestnem trgu 7 v Metliki.

Sobota, 22. maj

Na dvorišču Metliškega gradu bo v soboto, 22. maja, potekala podelitev priznanj za najboljšo pogačo, svoja priznanja bodo prejeli šampioni Vinske vigredi, razglasili pa bomo tudi kraljico metliške črnine. Dogajanje ne bo javno, pač pa bo potek dogajanja na voljo na Youtube kanalu Zavoda Metlika, v zahvalo Foto kino kluba Fokus, ki bodo podelitev snemali in prispevek nato objavili.

Nedelja, 23. maj

V zadnjih nekaj mesecih smo organizatorji pripravljali prav posebno vsebino, namenjeno nedeljskemu večeru Vinske vigredi. V nedeljo bomo premierno predvajali dokumentarni kratki film o Vinski vigredi nekoč in danes.

Upamo, da vam bomo na tak način vsaj za trenutek približali dolgoletno tradicijo festivala in da bodo okoliščine, kot je dejal župan Občine Metlika, gospod Darko Zevnik, naslednje leto ugodnejše ter da se ob 40. obletnici festivala pozdravimo na katerem od metliških trgov s kozarcem v roki.

večji sponzorji festivala