Zgodovina

Vinska vigred v Beli krajini, kot se prireditev imenuje že od vsega začetka, se v Metliki leta 1983 ni zgodila kar tako iz nič, ampak je nedvomno imela neke korenine tudi že od prej. Te korenine predstavlja šest uspešno organiziranih razstav belokranjskih vin v Semiču (1977-1982), a ker je tamkajšnjim organizatorjem za naprej kar nekako že pošla sapa, so se v okviru tedaj še enotnega Društva vinogradnikov Bele krajine dogovorili, da bodo prihodnje razstave vin izmenoma potekale v Metliki, Črnomlju in Semiču.

Lep in logičen dogovor, ki pa pozneje nikoli ni bil realiziran, saj se tridnevne kulturno-turistično-zabavne prireditve v okviru Vinskih vigredi ob nastopih številnih domačih in tujih ter povečini amaterskih skupin in posameznikov, katerih rdeča nit pa je vseskozi ostala razstava ob pokušanju vsakokrat predhodno kar najbolj strokovno ocenjenih in nagrajenih belokranjskih vin, še kar naprej vrstijo le v Metliki ali še natančneje – na treh metliških trgih. Pri tem velja omeniti, da je bila samo prva Vinska vigred organizirana že v prvi polovici pomladi oz. vigredi (od 22. do 24. aprila 1983), vse ostale pa so se običajno dogajale v začetku druge polovice maja.

Dosedanji predsedniki prireditvenih odborov Vinskih vigredi so zaporedoma bili: Martin Črnugelj st. (1983), Otmar Šturm st. (1984), Franc Kočevar (1985), Stane Bajuk (1986-1990), Branko Matkovič (1991-1998), Slavko Dragovan (1999-2006), Renata Brunskole (2007-2011), Darko Zevnik (2012-2022) in Martina Legan Janžekovič (2023). Razlog, zakaj predsednikov prireditvenih odborov glede na začetno triletno obdobje, ko so se v tej vlogi zvrstili trije, v celotnem tridesetletnem obdobju ni bilo več, tiči v 35. členu Statuta občine Metlika, v okviru katerega je med številnimi županskimi zadolžitvami navedena tudi ta, da vodi vsakoletni prireditveni odbor Vinske vigredi.

To sprva nepisano, pozneje pa v občinski statut vneseno pravilo in ki je brez dvoma odločilno pripomoglo k temu, da se je prireditev v Metliki ohranila vse do današnjih dni, je začelo veljati leta 1986, in to hkrati z začetkom mandata tedaj izvoljenega predsednika občine Metlika Stanislava Bajuka. Nastanku pravila je v prvi vrsti botroval nekdanji glavni direktor Beti Metlika Miroslav Štimac. Predlagani sistem vodenja prireditve, ki bi verjetno že zdavnaj opešala, se je domnevno izkazal kot zelo dober.

Ali je bilo tako tudi z izbiro njenega imena in lokacije prireditve? Tistega davnega leta 1983 je med predlogi za ime prireditve poleg Vinske vigredi (izraz "vinska" je ob sestavljanju programa prispeval Toni Gašperič, izraz "vigred" pa je nekoliko prej po naključju prispeval Anton Omerzel) še Ljudsko rajanje in Metliška krokarija. Po mnenju predstavnikov Društva vinogradnikov Bele krajine pa naj bi se prireditev, ki bi se lahko odvijala tudi nekje v bližini Vinske kleti (tedaj je bilo prostora tam okoli še na pretek) ali pa kje v Mestnem Logu oziroma ob Kolpi, preprosto še naprej imenovala samo Razstava belokranjskih vin. Kakorkoli že, prireditev Vinska vigred je dandanes močna in odmevna znamka, ki se je pri življenju ohranila več kot 40 let.

Oglejte si prispevek iz Vinske vigredi v Beli krajini leta 1984: euscreen.eu

večji sponzorji festivala

Občina Metlika
IMP Pumps
CGP
TPV Avto