KRALJICA METLIŠKE ČRNINE ZA LETO 2019 JE IZBRANA

KRALJICA METLIŠKE ČRNINE ZA LETO 2019 JE IZBRANA

Tudi letos bodo na Vinski vigredi, največjem festivalu vin v Sloveniji, okronali kraljico metliške črnine. Tokrat je ta laskavi naslov pripadel 22-letni Patriciji Blažič iz Črnomlja. Njena predstavitev pred osemčlansko komisijo je bila prepričljiva in uglajena. Dekle se zaveda, da je pred njo leto, ki bo v marsičem zaznamovalo njeno življenje.

Patricia Blažič je letos dopolnila 22 let. Osnovno šolo je zaključila na Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju. Izobraževanje je potem nadaljevala na Srednji šoli v Črnomlju, smer splošna gimnazija. Nato se je vpisala na univerzitetni študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Trenutno zaključuje dodiplomski študij. V prihodnjem letu jo čaka absolventski staž in zagovor diplome. Tema, ki si jo je izbrala za diplomo, se veže tudi na področje belokranjskega vinogradništva in vinarstva.

Veliko znanja ji je prinesel tudi projekt, ki so ga lani pripravljali v sklopu Lidlovega mladega vinarja. Skupaj še z šestimi sošolci so ga poimenovali Levant. Nastal je pod mentorstvo dr. Denisa Rusjana in dr. Tatjane Košmrl. Na natečaju, ki je trajal dobrih osem mesecev, so na podlagi ocen dveh komisij na koncu tudi zmagali. Prejeli so nagrado za najboljšo zgodbo, ki je bila do sedaj kadarkoli predstavljena na natečaju in priznanje za najboljšo študentsko ekipo. Levant ji je prinesel veliko več kot novo izkušnjo, saj je razvijala kompetence kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja, pogajalske spretnosti in organizacijske sposobnosti.

Izven obsežnih študijskih obveznosti se trudi samoiniciativno in dodatno izobraževati ter izpopolnjevati svoje znanje, saj se zaveda, da ji bo slednje v prihodnosti še kako prišlo prav. Z novim šolskim letom je začela opravljati novo funkcijo pri Klubu belokranjskih študentov, in sicer kot vodja sekcije za kulturo in družbo. Oba področja sta zelo široka in raznolika, saj sta tesno vpletena v vsakdanje življenje. Poleg tega je prostovoljka na različnih področjih.

Patricia se opiše kot odgovorna, organizirana in nasmejana oseba, željna novih izzivov in soustvarjanju - bodisi dobrobiti za celotno družbo in okolje. Veliko ji pomeni tesen stik z ljudmi. Svoj prosti čas namenja predvsem družini in prijateljem. Ker je njen študij v tesnem stiku z naravo, tam preživi tudi največ časa. Poleg potovanj in odkrivanja novih krajev čas velikokrat nameni tudi hribom in goram, saj je velik ljubitelj hoje.

Kot kraljica metliške črnine se bo v prihodnjem letu zvesto trudila predstavljati Belo krajino v vseh njenih oblikah. Skozi svoj mandat bo ponosno predstavljala žlahtne kapljice, domačo deželo in turizem Bele krajine.

Patricia Blažič bo srebrno krono, plašč in lento z napisom Kraljica metliške črnine in avtomobil sponzorja TPV Group v enoletno uporabo prejela na svečanem odprtju Vinski vigredi v petek, 17. maja 2019 ob 20. uri na Trgu svobode v Metliki.

Rudi Vlašič

TD Vigred Metlika

nazaj

večji sponzorji festivala

Občina Metlika
IMP Pumps
CGP
TPV Avto